Introduksjon til One Small Town konseptet

Michael Tellinger fra Sør-Aftika startet en bevegelsen som skal motivere og inspirere til en handlingsplan for små byer slik at de blir økonomisk selvstendige uten noe hjelp fra banker. Planen er ganske omfattende da det inneholder egen avtaler med borgemestere og tilgang til eget energiverk for de som blir med. Byen blir til slutt helt selvforsynt. Konseptet har spredt seg raskt og de er i kommunikasjon med ordførere og lokalsamfunn i Canada, USA, Storbritannia, Sør-Afrika, Australia, Brasil, Tyskland, Østerrike, Kroatia, Libanon, Namibia, Nederland og Frankrike.

Her er en introduksjonsvideo: