Forretningsmodellen

Forretningen kan f.eks være alt fra jordbruk, bakeri, sykehjem, bygg.

  1. Finn et prosjekt – f.eks en Cafe
  2. Samle en stor gruppe deltakere – f.eks 25 arbeidere.
  3. Avtalen er å gi 3 timer i uka av sin tid til denne jobben – lag en vaktliste.
  4. Det man trenger av materialer blir medbrakt av deltakeren på den vakten i begynnelsen.
  5. Prosjektlederen er enten en investor eller en som har et lokale tilgjengelig.
  6. Prosjektlederen har en godt utarbeidet avtale med alle arbeiderene om noen skulle falle fra.

7. Når det går med overskudd deles utbytte mellom:

a) investor/lokaleier
b) alle deltakerene
c) nye innkjøp